εσπα

Σχετικά με εμάς

Η Tacho Hellas ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2008 στη Θεσσαλονίκη. Βασική της δραστηριότητα είναι η εγκατάσταση, ο έλεγχος, η βαθμονόμηση κι η επισκευή οργάνων μετρήσεως κι ελέγχου, όπως οι ταχογράφοι (αναλογικοί και ψηφιακοί), οι περιοριστές ταχύτητας (κόφτες) και τα ταχύμετρα.

Προϊόντα για μεταφορικές εταιρείες

Αναλογικοί και ψηφιακοί ταχογράφοι, δίσκοι ταχογράφων και ρολά, περιοριστές ταχύτητας (κόφτες), μεταφόρτωση κι ανάλυση δεδομένων ψηφιακού ταχογράφου, διαχείριση στόλου.

Δεδομένα ψηφιακού ταχογράφου

Υπηρεσίες και προϊόντα για τη μεταφόρτωση και την ανάλυση δεδομένων ψηφιακού ταχογράφου.

Προϊόντα για συνεργεία ταχογράφων

Εξοπλισμός συνεργείου, αναλώσιμα, δότες, ντουί, ντίζες, ανταλλακτικά, μετατροπείς.

Πιστοποιητικά ταχογράφου

Εργασίες εγκατάστασης, ελέγχου, επισκευής και βαθμονόμησης αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων και έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας ταχογράφου.

Προϊόντα για σκάφη

Σειρά ViewLine της VDO: όργανα μετρήσεως για σκάφη αναψυχής.

Σεμινάρια

Σεμινάρια για οδηγούς, σεμινάρια για εταιρείες μεταφορών και σεμινάρια για συνεργεία.

tachohellas

Γιατι εμαΣ

Προϊόντα αιχμής

Η Tacho Hellas ερευνά την Ευρωπαϊκή αγορά και εντοπίζει για εσάς τα πιο εξελιγμένα προϊόντα στον κλάδο των οργάνων μέτρησης κι ελέγχου. Έπειτα από τη δοκιμή τους, σας προτείνει νέα προϊόντα προσανατολισμένα στις ανάγκες του στόλου σας.

Τεχνική υποστήριξη

Η μακροχρόνια πείρα των στελεχών της Tacho Hellas σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία με τους οίκους παραγωγής στην Ευρώπη συνθέτουν τις βάσεις για την παροχή εξελιγμένων τεχνικών υπηρεσιών σε θέματα αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων, ταχυμέτρων και περιοριστών ταχύτητας.

Νομική κατάρτιση

Διαθέτοντας τα κατάλληλα πτυχία εκπαιδευτών, η Tacho Hellas διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε οδηγούς, σε διαχειριστές στόλου και σε τεχνίτες συνεργείων αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο των ταχογράφων και την ορθή χρήση τους. Η Tacho Hellas, επίσης, καινοτομώντας στο χώρο, διαθέτει νομικό γραφείο για την ανάλυση του πολύπλοκου νομικού πλαισίου των συσκευών ελέγχου.