Ταχογράφοι

Εργασίες εγκατάστασης, ελέγχου, επισκευής και βαθμονόμησης όλων των εγκεκριμένων τύπων αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων

Περιοριστές ταχύτητας (κόφτες)

Εγκατάσταση και πιστοποίηση περιοριστών ταχύτητας

Δεδομένα ψηφιακών ταχογράφων

Μεταφόρτωση κι ανάλυση δεδομένων ψηφιακού ταχογράφου από κάρτα οδηγού και από συσκευή ελέγχου

Διαχείριση στόλου

Ολοκληρωμένες λύσεις ελέγχου και διαχείρισης στόλου μέσω των συστημάτων τηλεματικής της MiX Telematics

Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για οδηγούς, για διαχειριστές στόλων και για τεχνικούς συνεργείων σχετικά με την ορθή χρήση των ταχογράφων και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.